Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Shoot! By Lizzy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Shoot! By Lizzy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Shoot! By Lizzy verstrekt. Shoot! By Lizzy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Shoot! By Lizzy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Waarom Shoot! By Lizzy gegevens nodig heeft:

Shoot! By Lizzy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Shoot! By Lizzy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Shoot! By Lizzy gegevens bewaard:

Shoot! By Lizzy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Worden uw gegevens met derder gedeeld:
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

Cookies of vergelijkbare technieken:
Shoot! By Lizzy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op en ik streef erna uiterlijk binnen twee weken het in orde te maken. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:
Shoot! By Lizzy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met Shoot! By Lizzy op via: info@shootbylizzy.nl of via www.shootbylizzy.nl

Shoot! By Lizzy is te bereiken op:

Bonnefanten 103 A-B
2907NA Capelle a/d Ijssel
Tel: 06 42 22 10 00
Email : info@shootbylizzy.nl
KVK: 76256693